top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

Betalningsvillkor och ägande

Bil och utrustning förblir säljarens egendom tills dess att full betalning sker (äganderättsförbehåll). Så länge detta äganderättsförbehåll gäller äger köparen inte förfoga över bilen genom exempelvis vidareförsäljning, uthyrning eller pantsättning.

Köparen är medveten om, och accepterar att, om handpenningen erlagts förverkas den om köparen av någon anledning inte fullföljer köpet. Med förverkande avses att handpenningen i sin helhet tillfaller STHLM BIL I SÄTRA AB.

Vid finansiering via extern Bank så tillkommer det en administrationsavgift om 2500 kr.

Om kunden beställt montering av extrautrustning såsom motorvärmare, dragkrok, eller annat, men bestämmer sig för att inte hämta ut bilen kommer kostnaden som uppkommit i samband med specialanpassning faktureras kunden separat. Betalningsvillkor är 10 dagar netto.

Vi erbjuder dig följande sätt att betala din bil. Samtliga betalningar skall märkas med :REGNR:

• Direkt banköverföring: 6198-523452381  ( Handelsbanken )

• Bankgiro.nr: 162-9906  (tar längre tid än direkt banköverföring)

• SWISH företag: 123 092 7368

• Betalning från utlandet: - IBAN SE50 6000 0000 0005 2345 2381

• SWIFT/BIC HANDSESS

Köp på distans

 

Enligt distansköplagen har kund ångerrätt inom 14 dagar från leverans av bil på följande villkor.

 

Administrationsavgift utgår om 5000kr vid utnyttjande av ångerrätt.

10 fria mil ingår, övermil debiteras med 50kr milen.

Kunden ansvarar för och står kostnaden för att returnera bilen till återförsäljaren.

Bilen testas utifrån det testprotokoll/varudeklaration som förelåg vid försäljning och eventuella skador som tillkommit debiteras till marknadsmässigt pris.

 

Affärsvillkor
 

Köparen har fått tillfälle att undersöka och provköra bilen innan köp. Köparen har tagit del av och godkänner bilen enligt varudeklarationen.

Vägskatt & försäkring

 

Det åligger köparens juridiska ansvar att se till att du, eller den registrerade innehavaren om du köper fordonet för någon annan, har trafikförsäkrat fordonet för användning på allmän väg samt att obligatorisk vägskatt är betald. Köparen är betalningsskyldig för alla eventuella skatter och kostnader så som vägtullar och parkeringsböter som uppkommer efter leverans av bilen och innan överregistrering skett.

Detta avtal, en gång undertecknat av köparen, skyddar STHLM BIL AB från framtida juridiskt ansvar för inte uppkomna lagöverträdelser som inte har uppfyllts av köparen eller den registrerade innehavaren.

Genom undertecknandet av detta avtal förstår köparen att fordonet inte kommer att vara försäkrad eller vägtrafikbeskattad av STHLM BIL AB och att köparen, innan bilen levereras, tar fullt ansvar för att säkerställa att fordonet uppfyller de juridiska kraven som ställs för att få framföra fordonet på allmän väg.

bottom of page